20Men han sade: ”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren.
21Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt,
stöld, mord, 22äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet,
avund, förtal, högmod, förblindelse. 23Allt detta onda kommer inifrån och
gör människan oren.”

Markusevangeliet 7:20-23


Har du förstått dagens bibelvers?
Vad är dina tankar och kommentarer?
Hur kan budskapet tillämpas i våra liv?

Ställ din fråga här