bibelkunskap.se-meddelande

Kära besökare och medlemmar,
Forumet på Bibelkunskap.se står i en brytningstid… från och med idag (2014-08-04) sker en brytning mellan det gamla och det nya som komma skall.

Efter en hel del överläggningar, har ledningen tagit beslutet att forumet skall läggas ner för att ersättas av ett annat gemenskapsalternativ (mer om detta inom snar framtid).
Detta är en smärtsam brytning då vi vet vad forumet betyder för många. Men för Bibelkunskap.se kan vi använda Johannes 12:24 som en bekännelse av brytningstiden mellan gammalt och nytt liv.
Detta markerar en ny tidpunkt för Bibelkunskap.se där vi främst kommer att rikta oss mot våra understödjare för att erbjuda dem det som Bibelkunskap.se bildats för att ge: Ordet… att sprida evangeliet genom att ge fler i Sverige olika möjligheter att lära känna Jesus Kristus samt växa i sin resa med Honom, ty någon annan grund kan ingen lägga - 1 Korinthierbrevet 3:11.

Jesus säger i Johannes 12:24: ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt”. Jesus talar om sig själv — han skall bära rik frukt genom att dö med våra synder och uppstå för vår rättfärdiggörelse. En död och uppståndelse som blev till välsignelse för en hel värld.

Amen, amen säger vi er: vetekornet (forumet på Bibelkunskap.se) har dött och lagts i jorden för att växa upp och bli ett veteax bestående av många vetekorn. Må Herrarnas Herre och Konungarnas Kung - Jesus Kristus - leda och välsigna oss i arbetet!

Vi är snart tillbaka igen! Under tiden, kan ni besöka oss på facebook - klicka här.